Tarife Aeroportuare - Engleza - Pagina in Lucru

1. Tarife de aterizare
2. Tarife de iluminare

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 6.00 EURO / tonă.

Condiții suplimentare asociate tarifului de aterizare
a) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate (conform Art. 48 din Codul Aerian)

Reduceri (%)     Nr. mișcări / an
4                          800 – 1.000
8                       1.001 – 1.500
12                     1.501 – 1.700
16                     1.701 – 1.900
20                     1.901 – 2.100
24                     2.101 – 2.300
28                     2.301 – 2.500
32                     2.501 – 2.700
36                     2.701 – 2.900
40                     2.901 – 3.100
44                     3.101 – 3.300
48                     3.301 – 3.400
50                     Peste 3.400

și

Reduceri (%)        Nr. pasageri total / an
20                          100.000 – 150.000
25                          150.001 – 250.000
30                           250.001 – 300.000
35                           300.001 – 350.000
40                           350.001 – 400.000
45                           400.001 – 450.000
50                           Peste 450.000

b) Companiile aeriene care efectuează zboruri cargo (conform Art. 49, alin. 2 din Codul Aerian)

Suplimentare           Nr. mișcări / an
100%                         sub    400
  35%                         peste 400

c) Companiile aeriene care efectuează zboruri neregulate (conform Art. 49, alin.1 din Codul Aerian) – tariful de aterizare se suplimentează cu 100%.

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 2.55 EURO / tonă / decolare / aterizare.

Condiții suplimentare asociate tarifului de iluminare
a) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate (conform Art. 48 din Codul Aerian)

Reduceri (%)            Nr. mișcări / an
    10                             1.500 – 1.800
    20                             1.801 – 2.100
    30                             2.101 – 2.400
    40                             2.401 – 2.700
    50                              2.701 – 3.000
    60                              Peste 3.000

și

Reduceri (%)               Nr. pasageri total / an
     20                              100.000 – 150.000
     25                              150.001 – 300.000
     30                              300.001 – 400.000
     35                              400.001 – 450.000
     40                               Peste 450.000

 

b) Companiilor aeriene care efectuează zboruri cargo și zboruri neregulate li se acordă o condiție suplimentară în funcție de tonajul avionului, astfel:

b1) Pentru aeronavele între 2 și 30 de tone, tariful de iluminare aplicat aeronavelor se suplimentează astfel:
L = {α x Tarif + [ r x (30 – MTOW)]} x MTOW, unde

Tarif – 2,55 EURO / tonă / decolare / aterizare
α – 120%
r – rata degresivă a tonajului, care se calculează prin următoarea formulă: r = (1 / √MTOW)
30 – constanta MTOW medie

b2) Pentru avioanele cu tonaj mai mare de 30 de tone, tariful de iluminare se suplimentează cu 20%.

3. Tarife de stationare
4. Tarife de servicii pentru pasageri

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 0.20 EURO / tonă / oră.

Condiții suplimentare asociate tarifului de staționare
a) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate (conform Art. 48 din Codul Aerian)

Reduceri (%)             Nr. mișcări / an
    10                            500 – 1.000
    20                         1.001 – 2.000
    30                         2.001 – 3.000
    40                         Peste 3.000

b) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate și care au cel puțin două aeronave bazate pe noapte beneficiază de o reducere de 60% din tariful de staționare.

c) Companiilor aeriene care efectuează zboruri cargo și zboruri neregulate li se acordă o condiție suplimentară în funcție de tonajul avionului, astfel:
c1) Pentru aeronavele între 2 și 30 de tone, staționarea aeronavelor se suplimentează astfel:
St = {Tarif x h + [ r x (30 – MTOW)]} x MTOW,      unde

Tarif – 0,2 EURO / tonă / oră
h – ore de staționare, după cele 3 ore pentru care nu se aplică tariful
r – rata degresivă a tonajului, care se calculează prin următoarea formulă                          r = (1 / √MTOW)

30 – constanta MTOW medie

c2) Pentru avioanele cu tonaj mai mare de 30 de tone, tariful de staționare se suplimentează cu 100%. 

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI : 6.00 EURO/pasager îmbarcat


Condiții suplimentare asociate tarifului de servicii pentru pasageri

a) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate

 

Reduceri (%)Nr. pasageri total / an
10100.000 – 150.000
15150.001 – 250.000
25250.001 – 300.000
35300.001 – 400.000
45400.001 – 450.000
55Peste 450.000

 

 

b) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate și care au cel puțin două aeronave bazate pe noapte, beneficiază de o reducere de 45% din tariful de servicii pentru pasageri.

 

c) Companiile aeriene care efectuează zboruri neregulate (conform Art. 49, alin 1, din Codul Aerian) – tariful de servicii pentru pasageri se suplimentează cu 100%.

 

d) Nivelul tarifului de servicii pentru pasageri rămas după aplicarea condițiilor suplimentare asociate, se suplimentează cu 10% din nivelul unitar al tarifului de servicii pentru pasagerii îmbarcați.

5. Tariful se securitate

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 5.00 EURO / pasager îmbarcat

 

5.00 EURO/pasager îmbarcat, de pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj R.A., atât pentru zborurile regulate cât și pentru zborurile neregulate.

6. Alte tarife
6.1. Tarif de dezvoltare
6.2 Tarif de tranzit

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 5.00 EURO / pasager îmbarcat
Tariful nu se aplică pasagerilor în tranzit, în transfer și copiilor mai mici de 2 ani.

Condiții suplimentare asociate tarifului de dezvoltare
a) Numărul de pasageri

Reduceri (%)      Nr. pasageri total / an
      10                     250.001 – 300.000
      20                     300.001 – 350.000
      30                     350.001 – 400.000
      40                     400.001 – 450.000
      50                     450.001 – 500.000
      60                       Peste 500.000

b) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate și care au cel puțin două aeronave bazate pe noapte, beneficiază de o reducere de 20% din tariful de dezvoltare.

c) Fiecare pasager îmbarcat peste numărul 400.000 de pasageri care sunt transportaţi de către o companie aeriană într-un an calendaristic primeşte o reducere de 20% din tariful de dezvoltare, în plus faţă de reducerea menţionată la litera a) şi b) de mai sus.

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 3.00 EURO / pasager imbarcat.
Tariful se percepe pentru fiecare pasager aflat în tranzit care debarcă din aeronavă.Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.

6.3 Tarif de transfer

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 3.00 EURO / pasager imbarcat.
Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroport, aflat în transfer pe respectivul aeroport. Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.

6.4 Tarif pentru pasageri cu mobilitate restransa

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 0.20 EURO / pasager îmbarcat.

7. Note
8. Tarife pentru aeronave cu M.T.O.W mai mic sau egal cu 2 tone

1. Reducerile se raportează la numărul de mișcări, numărul de pasageri și numărul de aeronave bazate, realizate în anul calendaristic anterior, urmând ca la finele anului să se efectueze regularizarea valorică în funcție de traficul real realizat în anul curent. În cazul în care prin contracte încheiate cu companiile aeriene se menționează altfel, prevalează specificațiile contractuale.

2. Companiile care în timpul anului depășesc în mod repetat termenul de plată al facturilor, nu vor mai fi subiectul regularizării valorice și nu vor mai beneficia de reduceri în anul care urmează.

3. Aplicarea tarifelor se face cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare, a Hotărârilor Consiliului Judeţean Cluj şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin notificările aprobate de către Consiliul Concurenţei şi Comisia Europeană.

4. Tarifele prezentate nu conțin TVA.

1. PENTRU AERONAVELE CU M.T.O.W MAI MIC SAU EGAL CU 2 TONE SE APLICĂ URMĂTOARELE TARIFE:

Tarif servicii pentru pasageri: 6.00 Euro/pasager, la care se adaugă „Tariful pentru supravegherea necesară siguranței pasagerilor de 0,60 euro/pasager”, conform Ordinului nr. 7/10.01.2014
Tarif de aterizare: 10.00 Euro;
Tarif de staționare: 10.00 Euro;
Tarif de iluminat: 15.00 Euro – se percepe pentru fiecare decolare sau aterizare;

Notă: Tariful de staționare este de 10 Euro pe primele 72 ore după aterizare, cu excepția primelor 3 ore de la aterizare. După primele 72 de ore se aplică tariful de 10 Euro/ 24 de ore.


Observații:
Tarifele de mai sus nu includ TVA;
Pentru companiile românești taxarea se face în RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii.
Pentru zborurile de aviație generală, pasagerii și echipajele se pot deplasa în vederea îmbarcării / debarcării din aeronave fără mijloace de transport. Se va asigura transport auto numai la solicitare.