Tarife aeroportuare

EN

1. Tarife de aterizare
2. Tarife de iluminare

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 6.00 EURO / tonă.

Condiții suplimentare asociate tarifului de aterizare

  1. a) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate.
  1. Reduceri (%)     Nr. mișcări / an

4                          800 – 1.000
8                       1.001 – 1.500
12                     1.501 – 1.700
16                     1.701 – 1.900
20                     1.901 – 2.100
24                     2.101 – 2.300
28                     2.301 – 2.500
32                     2.501 – 2.700
36                     2.701 – 2.900
40                     2.901 – 3.100
44                     3.101 – 3.300
48                     3.301 – 3.400
50                     Peste 3.400

și

Reduceri (%)        Nr. pasageri total / an
20                          100.000 – 150.000
25                          150.001 – 250.000
30                           250.001 – 300.000
35                           300.001 – 350.000
40                           350.001 – 400.000
45                           400.001 – 450.000
50                           Peste 450.000

Zboruri regulate: zboruri către şi de la Aeroport, operate cu regularitate, după un orar prestabilit,  pe parcursul unui an întreg sau pe perioade mai scurte de 1 an, care se repetă cu o frecvenţă sistematică evidentă, iar biletele pentru fiecare din aceste zboruri sunt puse la dispoziţia publicului pentru achiziţionare individuală în mod direct de la operatorul aerian şi/sau prin agenţi autorizaţi.

b) Companiile aeriene care efectuează zboruri cargo.

Suplimentare           Nr. mișcări / an
100%                         sub    400
35%                         peste 400

c) Companiile aeriene care efectuează zboruri neregulate – tariful de aterizare se suplimentează cu 100%.

d) Pentru companiile aeriene care efectuează doar zboruri regulate sezoniere pe parcursul unui an calendaristic, tariful de aterizare se suplimentează cu 25%. 

Zboruri regulate sezoniere – zboruri independente (point-to-point), care sunt operate doar într-o anumită perioadă a anului, nu pe parcursul unui an întreg.

Zboruri neregulate: zboruri operate în alte condiții decât zborurile regulate, inclusiv acele zboruri efectuate utilizând o aeronavă închiriată în regim charter şi operate cu o anumită regularitate.

 

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 2,55 Euro/tonă/decolare/aterizare.

Condiții suplimentare asociate tarifului de iluminare

  1. a) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate 

Reduceri (%)            Nr. mișcări / an
    10                             1.500 – 1.800
    20                             1.801 – 2.100
    30                             2.101 – 2.400
    40                             2.401 – 2.700
    50                              2.701 – 3.000
    60                              Peste 3.000

și

Reduceri (%)               Nr. pasageri total / an
     20                              100.000 – 150.000
     25                              150.001 – 300.000
     30                              300.001 – 400.000
     35                              400.001 – 450.000
     40                               Peste 450.000

Zboruri regulate: zboruri către şi de la Aeroport, operate cu regularitate, după un orar prestabilit,  pe parcursul unui an întreg sau pe perioade mai scurte de 1 an, care se repetă cu o frecvenţă sistematică evidentă, iar biletele pentru fiecare din aceste zboruri sunt puse la dispoziţia publicului pentru achiziţionare individuală în mod direct de la operatorul aerian şi/sau prin agenţi autorizaţi.

b) Companiilor aeriene care efectuează zboruri cargo și zboruri neregulate li se acordă o condiție suplimentară în funcție de tonajul avionului, astfel:

b1) Pentru aeronavele între 2 și 30 de tone, tariful de iluminare aplicat aeronavelor se suplimentează astfel:
L = {α x Tarif + [ r x (30 – MTOW)]} x MTOW, unde

Tarif – 2,55 EURO / tonă / decolare / aterizare
α – 120%
r – rata degresivă a tonajului, care se calculează prin următoarea formulă: r = (1 / √MTOW)
30 – constanta MTOW medie

b2) Pentru avioanele cu tonaj mai mare de 30 de tone, tariful de iluminare se suplimentează cu 20%.

c) Pentru companiile aeriene care efectuează doar zboruri regulate sezoniere pe parcursul unui an calendaristic, tariful de iluminare se suplimentează cu 20%.

Zboruri regulate sezoniere – zboruri independente (point-to-point), care sunt operate doar într-o anumită perioadă a anului, nu pe parcursul unui an întreg.

Zboruri neregulate: zboruri operate în alte condiții decât zborurile regulate, inclusiv acele zboruri efectuate utilizând o aeronavă închiriată în regim charter şi operate cu o anumită regularitate.  

 

3. Tarife de stationare
4. Tarife de servicii pentru pasageri

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 0.20 EURO / tonă / oră.

Condiții suplimentare asociate tarifului de staționare
a) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate.

Reduceri (%)             Nr. mișcări / an
    10                            500 – 1.000
    20                         1.001 – 2.000
    30                         2.001 – 3.000
    40                         Peste 3.000

Zboruri regulate: zboruri către şi de la Aeroport, operate cu regularitate, după un orar prestabilit,  pe parcursul unui an întreg sau pe perioade mai scurte de 1 an, care se repetă cu o frecvenţă sistematică evidentă, iar biletele pentru fiecare din aceste zboruri sunt puse la dispoziţia publicului pentru achiziţionare individuală în mod direct de la operatorul aerian şi/sau prin agenţi autorizaţi.

b) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate și care au cel puțin două aeronave bazate pe noapte beneficiază de o reducere de 60% din tariful de staționare.

c) Companiilor aeriene care efectuează zboruri cargo și zboruri neregulate li se acordă o condiție suplimentară în funcție de tonajul avionului, astfel:
c1) Pentru aeronavele între 2 și 30 de tone, staționarea aeronavelor se suplimentează astfel:
St = {Tarif x h + [ r x (30 – MTOW)]} x MTOW,      unde

Tarif – 0,2 EURO / tonă / oră
h – ore de staționare, după cele 3 ore pentru care nu se aplică tariful
r – rata degresivă a tonajului, care se calculează prin următoarea formulă                          r = (1 / √MTOW)

30 – constanta MTOW medie

c2) Pentru avioanele cu tonaj mai mare de 30 de tone, tariful de staționare se suplimentează cu 100%. 

Zboruri neregulate: zboruri operate în alte condiții decât zborurile regulate, inclusiv acele zboruri efectuate utilizând o aeronavă închiriată în regim charter şi operate cu o anumită regularitate.  

d) Companiile aeriene noi care efectuează zboruri regulate de pe aeroport, beneficiază de un discount de 100% pentru primele 12 luni de operare. Prin companie aeriană nouă se înțelege acea companie care nu a mai operat zboruri regulate de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj niciodată, sau cel puțin nu în ultimii 5 ani de zile, anterior datei propuse pentru demararea zborurilor. 

e) Pentru companiile aeriene care efectuează doar zboruri regulate sezoniere pe parcursul unui an calendaristic, tariful de staționare se suplimentează cu 25%. 

Zboruri regulate sezoniere – zboruri independente (point-to-point), care sunt operate doar într-o anumită perioadă a anului, nu pe parcursul unui an întreg.

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI : 6.00 EURO/pasager îmbarcat

Condiții suplimentare asociate tarifului de servicii pentru pasageri

a) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate

Reduceri (%) Nr. pasageri total / an
10 100.000 – 150.000
15 150.001 – 250.000
25 250.001 – 300.000
35 300.001 – 400.000
45 400.001 – 450.000
55 Peste 450.000

Zboruri regulate: zboruri către şi de la Aeroport, operate cu regularitate, după un orar prestabilit,  pe parcursul unui an întreg sau pe perioade mai scurte de 1 an, care se repetă cu o frecvenţă sistematică evidentă, iar biletele pentru fiecare din aceste zboruri sunt puse la dispoziţia publicului pentru achiziţionare individuală în mod direct de la operatorul aerian şi/sau prin agenţi autorizaţi.

b) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate și care au cel puțin două aeronave bazate pe noapte, beneficiază de o reducere de 45% din tariful de servicii pentru pasageri.

c) Companiile aeriene care efectuează zboruri neregulate  – tariful de servicii pentru pasageri se suplimentează cu 100%.

Zboruri neregulate: zboruri operate în alte condiții decât zborurile regulate, inclusiv acele zboruri efectuate utilizând o aeronavă închiriată în regim charter şi operate cu o anumită regularitate.

d) Nivelul tarifului de servicii pentru pasageri rămas după aplicarea condițiilor suplimentare asociate, se suplimentează cu 10% din nivelul unitar al tarifului de servicii pentru pasagerii îmbarcați.

e) Pentru companiile aeriene care efectuează doar zboruri regulate sezoniere pe parcursul unui an calendaristic, tariful servicii pentru pasageri se suplimentează cu 25%. 

Zboruri regulate sezoniere zboruri independente (point-to-point), care sunt operate doar într-o anumită perioadă a anului, nu pe parcursul unui an întreg.

 5. Tariful se securitate

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 5.00 EURO / pasager îmbarcat de pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj R.A., atât pentru zborurile regulate cât și pentru zborurile neregulate.

6. Alte tarife
6.1. Tarif de dezvoltare
6.2 Tarif de tranzit

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 5.00 EURO / pasager îmbarcat
Tariful nu se aplică pasagerilor în tranzit, în transfer și copiilor mai mici de 2 ani.

Condiții suplimentare asociate tarifului de dezvoltare
a) Numărul de pasageri

Reduceri (%)      Nr. pasageri total / an
      10                     250.001 – 300.000
      20                     300.001 – 350.000
      30                     350.001 – 400.000
      40                     400.001 – 450.000
      50                     450.001 – 500.000
      60                       Peste 500.000

b) Companiile aeriene care efectuează zboruri regulate și care au cel puțin două aeronave bazate pe noapte, beneficiază de o reducere de 20% din tariful de dezvoltare.

c) Fiecare pasager îmbarcat peste numărul 400.000 de pasageri care sunt transportaţi de către o companie aeriană într-un an calendaristic primeşte o reducere de 20% din tariful de dezvoltare, în plus faţă de reducerea menţionată la litera a) şi b) de mai sus.

d) Tariful de dezvoltare se utilizează în vederea finanţării obiectivelor de investiţii care se vor realiza de Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, conform strategiei de dezvoltare a acestuia. 

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 3.00 EURO / pasager imbarcat.
Tariful se percepe pentru fiecare pasager aflat în tranzit care debarcă din aeronavă.Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.

6.3 Tarif de transfer

NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 3.00 EURO / pasager imbarcat.
Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroport, aflat în transfer pe respectivul aeroport. Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.

6.4 Tarif pentru pasageri cu mobilitate restrânsă - (conform Regulamentului CE nr. 1107/05 Iulie 2006)
NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI: 0.20 EURO / pasager îmbarcat.
Note:

1. Aplicarea tarifelor se face cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare, precum şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin notificările aprobate de către Consiliul Concurenţei şi Comisia Europeană.

2.Tarifele prezentate nu conţin TVA.