TUR DE VIZITARE AL AEROPORTULUI

EN

Scop

     Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. desfășoară programul intitulat Tur de vizitare. Aeroportul își deschide, astfel, porțile tuturor celor interesați de cunoașterea specificului activității aeroportuare.

     Timp de 1h, vizitatorii vor avea posibilitatea de a se familiariza cu denumirile specifice aviației și cu modul de desfășurare a activităților aeroportuare asistând la procedurile de îmbarcare/debarcare, la decolările și aterizările aeronavelor precum și la pregătirile premergătoare acestora.

Înscrieri

Participarea se face numai în baza unei solicitări prealabile depuse la Secretariatul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj la adresa Str.Traian Vuia, nr.149, Cluj-Napoca, pe adresa de e-mail office@airportcluj.ro sau pe fax nr.0264/ 416 712, însoțită de declarația pe propria răspundere și copia C.I/B.I al însoțitorului.

Tururile de vizitare se desfășoară de luni până vineri, între orele 8:00 -16:00.