Studii realizate in cadrul proiectului TEN-T

EN

Studiu privind impactul socio-economic - 28.02.2013

Acest studiu are ca scop evaluarea punctelor tari, punctelor slabe, stabilirea oportunităţilor şi ameninţărilor legate de investiţie, efectele economico – financiare generate de proiect asupra regiunii, efectele pe care proiectul  le va genera asupra comunităţilor sociale din zona analizată (Impacul Social), efectele pe care proiectul  le va genera asupra mediului de afaceri din zona analizată (Impactul Economic), efectele produse asupra turismului.

Timpul de finalizare a studiului este de 8 (opt) luni, începand cu luna Martie 2013.

Subactivitatea 1: studiu de piata

Acest studiu permite obtinerea informatiilor precise si indispensabile pentru a usura deciziile de marketing in ceea ce priveste noi destinatii de operare atat pentru transportul de marfa cat si pentru cel de pasageri, corelarea orarelor de functionare intre cele doua moduri de transport. Prin efectuarea acestui studiu se permite colectarea si prelucrarea informatiilor, avand ca obiectiv o mai buna cunoastere a unei piete sau al unui sector de piata si de a reduce incertitudinea deciziilor viitoare.

Data finalizarii studiului este luna octombrie 2013.

In luna mai 2013 se preconizeaza efectuarea unei verificari intermediare a stadiului activitatii.

Subactivitatea 2: studiu de impact social

Prin intermediul acestui studiu se urmareste daca prin implementarea terminalului intermodal se vor crea premizele de crestere a confortului social datorita veniturilor salariale ce se obtin si a stabilitatii locurilor de munca; cresterea gradului de integrare comunitara; cresterea gradului de socializare; crearea de noi locuri de munca.

Data finalizarii studiului este luna octombrie 2013.

In luna mai 2013 se preconizeaza efectuarea unei verificari intermediare a stadiului activitatii.

In urma acestei verificari se va intocmi un proces verbal de constatare a stadiului/progresului studiului, mentionandu-se obiectiile si eventualele corectii care ar trebui aduse.  

Subactivitatea 3: studiu de impact economic

Prin intermediul acestui studiu se urmareste daca prin implementarea termialului intermodal se vor crea premizele de crestere a veniturilor populatiei din salarii si activitati conexe; daca aceasta investitie duce la echilibrarea bugetara la nivel local si central, inclusiv la cresterea traficului turistic.

Data finalizarii studiului este luna octombrie 2013.

In luna mai 2013 se preconizeaza efectuarea unei verificari intermediare a stadiului activitatii.

In urma acestei verificari se va intocmi un proces verbal de constatare a stadiului/progresului studiului, mentionandu-se obiectiile si eventualele corectii care ar trebui aduse.  

Studii și documentații de urbanism - 28.02.2013

Aceasta activitate are ca scop elaborarea unor reglementari integrate (restrictii si permisivitati de interventie si categoriile de interventii incurajate de autoritatile locale pentru sustinerea interesului public), care sa orienteze dezvoltarea urbanistica a zonei si deblocarea / pregatirea procesului de investitii compatibile cu functiunea zonelor respective detaliate

Timpul de finalizare a studiului este de 15(cincisprezece) luni, incepand cu luna Martie 2013.

Prin intermediul acestor studii se urmareste stabilirea destinatiei terenurilor si regulile de utilizare a acestora. In temeiul acestor documentatii, se elibereaza certificatul de urbanism si autorizatia de constructie.

In vederea respectarii tuturor reglementarilor in domeniu si eliberarii documentatiilor de urbanism, se vor efectua urmatoarele actiuni:

– mai 2013 organizare intalnire intre beneficiari, Consiliul local Cluj, Consiliul local Apahida

– iunie 2013 organizare intalnire cu Agentia pentru Protectia Mediului

– octombrie 2013 organizare intalnire intre beneficiari, Consiliul local Cluj, Consiliul local Apahida

– octombrie 2013 organizare intalnire cu Agentia pentru Protectia Mediului

– ianuarie 2014 organizare intalnire intre beneficiari, Consiliul local Cluj, Consiliul local Apahida

– ianuarie 2014 organizare intalnire cu Agentia pentru Protectia Mediului

– aprilie 2014 organizare intalnire finala intre beneficiari, Consiliul local Cluj, Consiliul local Apahida

– aprilie 2014 organizare intalnire finala cu Agentia pentru Protectia Mediului

Studiu privind impactul asupra mediului - 31.07.2013

Studiul de impact asupra mediului anticipeaza efectul asupra mediului inconjurator al unor activitati, in diferite conditii ce pot sa apara intr-un viitor apropiat sau mai putin apropiat. Studiul de impact de mediu contine analize tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor efectelor negative si consecintelor.

Timpul de finalizare a studiului este de 6(sase) luni, incepand cu luna August 2013.

Subactivitatea 1: studiu de impact asupra apei

Prin acest studiu se urmareste care este impactul investitiei asupra calitatii apei, si stabilirea masurilor pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative si calitateive ale apei, Masuri de prevenire a poluarii accidentale ale apelor.

Data finalizarii studiului este luna septembrie 2013.

In luna iulie 2013 se preconizeaza efectuarea unei verificari intermediare a stadiului activitatii.

In urma acestei verificari se va intocmii un prooces verbal de constatare a stadiului/progresului studiului, mentionandu-se obiectiile si eventualele corectii care ar trebui aduse.  

Subactivitate 2: studiu de impact asupra florei si faunei

Prin acest studiu se urmareste identificarea solutiilor optime de conservare si pastrare a vegetatiei in concordanta cu planul de management al mediului si al terenului; stabilirea cu exactitate a zonelor cu vegetatie, a zonelor tampon si a modului de administrare al acestora.

In luna iulie 2013 si septembrie 2013  se preconizeaza efectuarea unor verificari intermediare a stadiului activitatii.

In urma acestor verificari se vor intocmii proocese verbale de constatare a stadiului/progresului studiului, mentionandu-se obiectiile si eventualele corectii care ar trebui aduse.  

Subactivitatea 3: studiu de impact asupra solului

Prin acest studiu se urmareste evidentierea principalelor surse de poluare a solului, identificarea principalelor masuri de crestere a calitatii solului si stabilirea managementului corect al deseurilor.

In lunile: iulie 2013 si septembrie 2013 se preconizeaza efectuarea unor verificari intermediare a a stadiului activitatii.

In urma acestor verificari se vor intocmii proocese verbale de constatare a stadiului/progresului studiului, mentionandu-se obiectiile si eventualele corectii care ar trebui aduse.  

Subactivitatea 4: studiu de zgomot

Prin acest studiu se urmareste identificarea problemei privind zgomotul, precum si masurile de reducere a lui. Ca rezultat, pe baza acestui studiu se va intocmi o harta a zgomotului.

In lunile: iulie 2013 si septembrie 2013 se preconizeaza efectuarea unor verificari intermediare a stadiului activitatii.

In urma acestor verificari se vor intocmii proocese verbale de constatare a stadiului/progresului studiului, mentionandu-se obiectiile si eventualele corectii care ar trebui aduse.  

Studiu privind energiile alternative (celule fotovoltaice, cogenerare) - 30.09.2013

Prin intermediul acestui studiu se doreste identificarea potentialului de producere a energiei din surse regenerabile precum si intocmirea unei harti energetice a zonei.

Analiza are ca scop utilizarea analizei cost – beneficiu ca instrument pentru estimarea beneficiilor economice ale proiectului de investiţii în echipamente generatoare de energie regenerabilă. În principiu, se urmăreste evaluarea impactului studiului din toate punctele de vedere: financiar, economic, social si de mediu.

Obiectivul studiului este de a determina costurile şi beneficiile proiectului.

Timpul de finalizare a studiului este de 4(patru) luni, incepand cu luna Octombrie 2013.

In luna noiembrie 2013 se va depune documentatia pentru obtinerea avizului din partea Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj.

In luna noiembrie 2013 se va efectua o verificare intermediara a stadiului activitatii, iar in luna februarie 2013 se va receptiona studiul.

Specificatii tehnice detaliate pentru structura de transport intermodal - 31.10.2013

Aceast studiu este compus din proceduri si proiecte tehnice privind realizarea obiectivului de investitii: executia lucrarilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau utilajelor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calitatii, actiunile de punere in functiune si testare, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar.

Proiectul tehnic asigura informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si raspunde cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Caietele de sarcini reglementeaza nivelul de performanta al lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, incercarile, nivelurile de tolerante pentru a garanta indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Auditul Energetic urmareşte identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi stabilirea din punct de vedere tehnic şi economic a  soluţiilor de reabilitare sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de analiză termică şi energetică a investitiei.

Timpul de finalizare a studiului este de 10(zece) luni, incepand cu luna Noiembrie 2013

In vederea intocmirii documentatiilor pentru obtinerea unor acorduri si/sau avize, se vor organiza in lunile noiembrie si decembrie 2013 intalnire intre beneficiar, proiectant, Compania Nationala de Cai Ferate, consiliul local Cluj-Napoca, Administratia Nationala Apele Romane, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Romane, Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Directia Regionala in Constructii Nord-Vest, Electrica Distributie Transilvania Nord, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Directia de Sanatate Publica, Compania de Apa Somes, Ministerul Culturii si Patrimoniul National

In luna octombrie 2014 aprobarea studiului se va face de catre Consiliul Judetean Cluj

Studiu de obstacole - 30.12.2013

Prin intermediul acestui studiu se urmareste identificarea conditiilor, restrictiilor si obligatiilor impuse sau recomandate de reglementarile aeronautice civile nationale si internationale pentru realizarea si mentinerea sigurantei zborului si manevrelor aeronavelor in spatiul aerian si la sol.

Aceasta activitate are ca scop inlaturarea tuturor obstacolelor din perimetrul aeroportului, respectarea distantelor si a zonelor de siguranta. De asemenea stabileste inaltimile maxime admisibile pentru cladirile aflata in imediata vecinatate si in perimetrul aeroportului astfel incat sa se incadreze in suprafata de limitare a obstacolelor impuse de legislatia nationala si internationala din domeniul aviatic.

Timpul de finalizare a studiului este de 5(cinci) luni, incepand cu luna Ianuarie 2014.

Se vor intreprinde urmatoarele actiuni:

– in luna martie 2014 – depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana

– in luna februarie 2014 – verificare intermediara a stadiului activitatii

– in luna iunie 2014- receptionarea studiului

Studiu de fezabilitate - 28.02.2014

Prin acest studiu se va analiza potentialul investitiei din punctul de vedere al utilizarii rationale si eficiente a resurselor financiare, umane si materiale si va determina modul in care sunt satisfacute cerintele tehnice si economice impuse de sectorul de activitate al proiectului de investitii.   

Scopul acestui studiu de fezabilitate este de a evalua viabilitatea economica a activitatii propuse. Studiul trebuie sa ofere o analiza aprofundata a oportunitatii de afacere, inclusiv o privire catre toate posibilele obstacole care pot sta in calea succesului proiectului. In cazul in care rezultatele studiului de fezabilitate sunt pozitive, atunci inseamna ca investitia este viabila.

Timpul de finalizare a studiului este de 12(luni) luni, incepand cu luna Martie 2013

Subactivitatea 1: scenariile tehnico economice (minim doua)

Prin acesta activitate se urmareste evidentierea solutiilor posibile pentru atingerea obiectivului investitiei si alegerea scenariului optim pentru investitie.

In lunile iunie 2013 si septembrie 2013 se vor efectua verificari intermediare ale stadiului activitatii, iar in luna februarie 2014 se va efectuea verificarea finala a stadiului activitatii.

In urma acestor verificari se vor intocmii proocese verbale de constatare a stadiului/progresului studiului, mentionandu-se obiectiile si eventualele corectii care ar trebui aduse.  

Subactivitatea 2: stabilirea amplasamentului viitoarei investitii si descrierea constructivafunctionala si tehnologica

Prin intrmediul acestei activitati se va efectua prezentarea in mod logic a investitiei din punct de vedere dimensional si functional.

In lunile iunie 2013 si septembrie 2013 se vor efectua verificari intermediare a stadiului activitatii iar in luna februarie 2014 se va efectuea verificarea finala a stadiului activitatii.

In urma acestor verificari se vor intocmii proocese verbale de constatare a stadiului/progresului studiului, mentionandu-se obiectiile si eventualele corectii care ar trebui aduse.  

Subactivitatea 3: studii de teren

Prin efectuarea aceastei activitati se obtin informatii despre consistenta si structura solului, nivelul panzei freatice si recomandari pentru proiectul tehnic.

In luna iunie 2013 se va efectuea o verificare intermediara a stadiului activitatii iar in luna februarie 2014 se va efectua verificarea finala a stadiului activitatii.

In urma acestor verificari se vor intocmii proocese verbale de constatare a stadiului/progresului studiului, mentionandu-se obiectiile si eventualele corectii care ar trebui aduse.  

Subactivitatea 4: solutii tehnice de asigurare cu utilitati si analiza de consum

Prin intermediul acestei activitati se urmareste identificarea utilitatilor necesare, precum si traseele si accesul in perimetrul obiectului de investitii; stabilirea necesarului de putere din punctul de vedere al energiei electrice si dimensionarea canalizarii pluviale.

In luna iunie 2013 se va efectua o verificare intermediara a stadiului activitatii iar in luna februarie 2014 se va efectua verificarea finala a stadiului activitatii.

In urma acestor verificari se vor intocmii proocese verbale de constatare a stadiului/progresului studiului, mentionandu-se obiectiile si eventualele corectii care ar trebui aduse.  

Subactivitatea 5: analiza cost – beneficiu

Prin intermediul acestei activitati se determina rentabilitatea financiara si economica a investitiei, precum si sustenabilitatea acesteia.

Subactivitatea 6: studiul topografic

Prin intermediul acestei activitati se obtine fundamentarea solutiilor tehnice pentru realizarea obiectivului precum si consemnarea parametrilor topometrici ai terenului analizat si reprezentarea grafica a acestuia.

In luna iunie 2013 se va efectua o verificare intermediara a stadiului activitatii iar in luna februarie 2014 se va efectua verificarea finala a stadiului activitatii.

In urma acestor verificari se vor intocmii proocese verbale de constatare a stadiului/progresului studiului, mentionandu-se obiectiile si eventualele corectii care ar trebui aduse.

Studiu privind standardele de securitate aeroportuara - 28.02.2014

Acest studiu va identifica si va impune respectarea si implementarea unor norme internationale specifice privind securitatea si siguranta din domeniul aeroportuar in cadrul infrastructurii de intermodalitate.

Timpul de finalizare a studiului este de 6(sase) luni, incepand cu luna Martie 2014.

Se va depune in luna iunie 2014 documentatia pentru obtinerea avizului de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

In luna mai 2014 se va efectua o verificare intermediara a stadiului activitatii

In luna august 2014 se va receptiona studiul.