Cariere

  •  

Experienţa acumulată în cei 86 de ani de activitate conferă Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj dreptul de a privi cu încredere spre viitor, pregătind pentru anii ce urmează proiecte îndrăzneţe de infrastructură şi urmărind extinderea reţelei sale de rute prin deschiderea de noi destinaţii – premise ce vor asigura şi pe mai departe aeroportului clujean rolul de factor de impact în dezvoltarea economică a regiunii.


Investiţiile recente şi viitoare în modernizarea şi dezvoltarea Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj ne recomandă ca o companie dinamică, mereu preocupată de oferirea celor mai bune condiţii şi servicii atât pentru pasagerii noştri cât şi pentru operatorii aerieni cu care colaborăm.


Prin urmare, suntem întotdeauna în căutarea unor persoane cu un comportament și o atitudine profesională, o pregătire educaţională adecvată fiecărui post în parte, dar dornice să facă parte dintr-o echipă de succes, mereu pregătită să ofere tuturor celor cu care intră în contact o experienţă demnă de un aeroport de talie europeană şi internaţională.

Posturi vacante

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 06.08.2021, ora 10.00, selecție pentru ocuparea următorului post vacant:

 

Agent de securitate pază perimetrală: 1 post – perioadă nedeterminată

 

Condiţii necesare:

·         Diplomă de bacalaureat;

·         Fără cazier;

·         Permis de conducere categoria B;

·         Curs agent de securitate (certificat/atestat);

·         Apt efort fizic şi psihic;

·         Cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;

·         Abilităţi de lucru în echipă;

·         Seriozitate şi profesionalism.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:   

·         Cerere pentru înscrierea la selecție;

·         Curriculum Vitae;

·         Copie C.I.;

·         Copie permis de conducere;

·         Două recomandări;

·         Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;

·         Alte calificări;

·         Copie a carnetului de muncă;

·         Extras REVISAL sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă;

·         Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

·         Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;

·         Adeverinţă de la medicul de familie.

 

Probele de selecție:

Selecția pentru ocuparea posturilor constă în următoarele etape:

–  Selecţia dosarelor de înscriere;

–  Proba scrisă;

–  Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Data limită de înscriere

Dosarele de înscriere la selecție se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 05.08.2021, ora 14:00.

 

 

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149 – telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).   

Separator
Momentan nu sunt programe de internship deschise la Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj.