Protejarea mediului inconjurător

Protejarea mediului inconjurător

În vederea asigurării protejării mediului, Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj urmăreşte:

  • Respectarea reglementărilor europene şi internaţionale cu privire la protejarea mediului înconjurător şi anticiparea cerinţelor viitorului
  • Prevenirea şi limitarea impactului de mediu al traficului aerian şi al activităţilor aeroportuare prin:

– Evaluarea şi monitorizarea nivelului de zgomot şi adoptarea unor măsuri pentru reducerea poluării fonice
– Minimizarea emisiei de poluanţi la nivelul aerului, al apei şi al solului
– Reducerea consumului de energie şi de alte resurse natural
– Prevenirea riscurilor legate de substanţele periculoase (lichid degivrant, combustibil aeronave, uleiuri etc.) pentru mediu
– Gestionarea adecvată a deşeurilor

  • Implementarea politicilor de mediu la toate nivelurile prin:

– Comunicarea informaţiilor privind rezultatele obţinute prin aplicarea măsurilor de protecţie a mediului înconjurător
– Implicarea şi motivarea angajaţilor pentru ca aceştia să fie conştienţi de impactul activităţilor desfăşurate asupra mediului înconjurător şi să se implice în protejarea acestuia

  • Menţinerea unui dialog continuu cu autorităţile competente şi cetăţenii prin:

– Schimbul de informaţii
– Respectarea în detaliu a standardelor
– Adoptarea unei atitudini proactive pentru a asigura protejarea mediului.

Plan de actiune pentru prevedirea și reducerea zgomotului aeroportuar
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj