Demarare lucrari de construire aferente primei etape de execuție
în cadrul proiectului "Cale de rulare paralelă cu pista" 25.08.2020

Ca urmare a accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj își continuă dezvoltarea infrastructurii prin realizarea proiectului “Calea de rulare paralelă cu pista”, cod SMIS 2014+ 125198, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

În data de 6 august 2020 a fost predat amplasamentul către antreprenor, în vederea demarării lucrărilor de construire a noii căi de rulare și începerii lucrărilor de organizare de șantier.

În data de 25 august 2020 au fost demarate lucrările de construire aferente primei etape de execuție ( Etapa I) din cadrul proiectului, etapă care constă în construirea în totalitate a cării de rulare India și construirea parțială a căii de rulare paralelă cu pista Hotel. Termenul de execuție a lucrărilor din prima etapă este de 5 luni.